De organisatie van Stichting Daags na de Tour bestaat uit:

Voorzitter:
Pierre Hermans, ondernemer
p.hermans@daagsnadetour.nl

Secretaris: 
Twan Poels, ondernemer, oud-profrenner
t.poels@daagsnadetour.nl

Penningmeester: 
Leon Nabuurs
leonnabuurs@gmail.com

Bestuurslid:
Jan van den Heuvel 
Hans Thijssen 

Bestuur en ondersteuning:
Hermien Lemmens
Jan Arts
Karel van Soest
Kees Thijssen

Technische commissie:
Thomas van Dinter
Antoine de Haan
Ton Nabuurs
Jan Peters
Gerben Vamos
Wil de Vlam